วิธีคิดค่าขนส่งรับหิ้วของจากอเมริกา,อังกฤษ และ Pre Order USA,UK, Amazon, Ebay

การขนส่ง ค่าขนส่ง / กิโล
USA แอร์คาร์โก้อเมริกา 790 บาท
USA แอร์คาร์โก้อเมริกา(การันตีไม่คิดปริมาตร) 890 บาท
USA แอร์คาร์โก้อเมริกาด่วน(AIRX) 1050 บาท
USA แอร์คาร์โก้อเมริกาด่วน(AIRX การันตีไม่คิดปริมาตร) 1090 บาท
UK แอร์คาร์โก้อังกฤษ 890 บาท (>10กิโล 850 บาท)
UK แอร์คาร์โก้อังกฤษ(การันตีไม่คิดปริมาตร) 990 บาท (>10กิโล 950 บาท)
UK แอร์คาร์โก้อังกฤษด่วน(AIRX) 1050 บาท (>10กิโล 1000 บาท)
UK แอร์คาร์โก้อังกฤษด่วน(AIRX การันตีไม่คิดปริมาตร) 1090 บาท (>10กิโล 1050 บาท)

การขนส่งจากอเมริกามาไทย

• แอร์คาร์โก้อเมริกา

1. แอร์ธรรมดา

1.1 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน

– กิโลละ 790 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 450 บาทค่ะ )

– ค่าขนส่งคิดจาก น้ำหนักหรือปริมาตรสินค้า(กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 14*14*14 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 3-4 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

1.2 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักอย่างเดียว การันตีไม่คิดปริมตาร

– กิโลละ 890 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 500 บาท )

– ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักอย่างเดียว

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 10*10*10 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 3-4 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

***ส่งแบบข้อ 1.1 และ 1.2 ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีคิดค่าขนส่งก่อนทำการสั่ง ถ้าลูกค้าไม่เลือก ทางเราจะคิดให้แบบ กิโลละ 790 บาท คิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน***

2. ส่งด่วนแบบ AIRX

2.1 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน

– กิโลละ 1050 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 550 บาท )

– ค่าขนส่งคิดจาก น้ำหนักหรือปริมาตรสินค้า(กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 23*11*11 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

2.2 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักอย่างเดียว การันตีไม่คิดปริมตาร

– กิโลละ 1090 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 600 บาท )

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 10*7*7 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

***ส่งแบบข้อ 2.1 และ 2.2 ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีคิดค่าขนส่งก่อนทำการสั่ง ถ้าลูกค้าไม่เลือก ทางเราจะคิดให้แบบ กิโลละ 1050 บาท คิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน***

* ค่าขนส่ง ที่มีเศษ .1 และ .6 kg ทางเราจะไม่ปัดขึ้น (สำหรับค่าขนส่งที่เกิน 1 kg ขึ้นไปนะค่ะ)

* ราคานี้รวมบริการรีแพ็คให้แล้ว สามารถคิดค่าขนส่งรวมกันได้ สำหรับสินค้าที่ถึงไทยและทำการรับสินค้าพร้อมกัน

* ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มารอบเดียวกัน สามารถรอรวมพร้อมกันได้ที่ไทยค่ะ (รอรวมได้ไม่เกิน 1 เดือน) ยกเว้นสินค้าค่าขนส่ง 10 กิโลขึ้นไปต้องรบกวนให้ลูกค้ารับไปก่อนค่ะ

* AIRX ปิดรอบทุกวันอังคาร และ แอร์ธรรมดาปิดรอบทุกวันอังคาร (ปิดรอบ คือ วันที่เคลียร์ของที่ไปถึงที่อยู่ที่อเมริกาแล้วเพื่อนำกลับมาไทย ไม่เกี่ยวกับวันสั่งสินค้านะค่ะ)

* สินค้าทุกชนิดคิดราคาเหมือนกันหมด

* ถ้าลูกค้าสั่งรองเท้า รบกวนแจ้งแม่ค้าด้วยนะค่ะ ว่าต้องการกล่องรองเท้าหรือไม่

* สินค้าที่แตก เสียหายง่าย หรือ กล่องสินค้าไม่แข็งแรง สินค้าอาจจะเสียหายหรือ กล่องสินค้าบุบได้ ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงการสั่งค่ะ

• แอร์คาร์โก้อังกฤษ

1. แอร์ธรรมดา

1.1 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน

– กิโลละ 890 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 500 บาทค่ะ )

– ถ้า 10 กิโลขึ้นไป กิโลละ 850 บาท (ค่าขนส่งต่อรอบ)

– ค่าขนส่งคิดจาก น้ำหนักหรือปริมาตรสินค้า(กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 14*14*14 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 3-4 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

1.2 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักอย่างเดียว การันตีไม่คิดปริมตาร

– กิโลละ 990 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 550 บาท )

– ถ้า 10 กิโลขึ้นไป กิโลละ 950 บาท (ค่าขนส่งต่อรอบ)

– ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักอย่างเดียว

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 10*10*10 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 3-4 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

***ส่งแบบข้อ 1.1 และ 1.2 ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีคิดค่าขนส่งก่อนทำการสั่ง ถ้าลูกค้าไม่เลือก ทางเราจะคิดให้แบบ กิโลละ 890 บาท คิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน***

2. ส่งด่วนแบบ AIRX

2.1 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน

– กิโลละ 1050 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 550 บาท )

– ถ้า 10 กิโลขึ้นไป กิโลละ 1000 บาท (ค่าขนส่งต่อรอบ)

– ค่าขนส่งคิดจาก น้ำหนักหรือปริมาตรสินค้า(กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 19*19*19 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

2.2 ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักอย่างเดียว การันตีไม่คิดปริมตาร

– กิโลละ 1090 บาท ( ขั้นต่ำ 0.5 กิโล 600 บาท )

– ถ้า 10 กิโลขึ้นไป กิโลละ 1050 บาท (ค่าขนส่งต่อรอบ)

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 15*15*15 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทยประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากที่ปิดรอบ

***ส่งแบบข้อ 2.1 และ 2.2 ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีคิดค่าขนส่งก่อนทำการสั่ง ถ้าลูกค้าไม่เลือก ทางเราจะคิดให้แบบ กิโลละ 1050 บาท คิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน***

* ค่าขนส่ง ที่มีเศษ .1 และ .6 kg ทางเราจะไม่ปัดขึ้น (สำหรับค่าขนส่งที่เกิน 1 kg ขึ้นไปนะค่ะ)

* ราคานี้รวมบริการรีแพ็คให้แล้ว สามารถคิดค่าขนส่งรวมกันได้ สำหรับสินค้าที่ถึงไทยและทำการรับสินค้าพร้อมกัน

* ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มารอบเดียวกัน สามารถรอรวมพร้อมกันได้ที่ไทยค่ะ (รอรวมได้ไม่เกิน 1 เดือน) ยกเว้นสินค้าค่าขนส่ง 10 กิโลขึ้นไปต้องรบกวนให้ลูกค้ารับไปก่อนค่ะ

* ปิดรอบทุกวันอังคาร (ปิดรอบ คือ วันที่เคลียร์ของที่ไปถึงที่อยู่ที่อเมริกาแล้วเพื่อนำกลับมาไทย ไม่เกี่ยวกับวันสั่งสินค้านะค่ะ)

* สินค้าทุกชนิดคิดราคาเหมือนกันหมด

* ถ้าลูกค้าสั่งรองเท้า รบกวนแจ้งแม่ค้าด้วยนะค่ะ ว่าต้องการกล่องรองเท้าหรือไม่

* สินค้าที่แตก เสียหายง่าย หรือ กล่องสินค้าไม่แข็งแรง สินค้าอาจจะเสียหายหรือ กล่องสินค้าบุบได้ ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงการสั่งค่ะ

* อังกฤษจะเข้มงวดมากเรื่องสินค้าต้องห้าม ห้ามส่งสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สเปรย์ พวกแบตเตอรี่ และสินค้าที่เป็นของเหลว


วิธีการคิดค่าขนส่งทางเครื่องบินสำหรับของหิ้ว และสินค้า Pre Order จากอเมริกาและอังกฤษ ถึงประเทศไทย

สำหรับการคิดค่าขนส่งทางแอร์คาร์โก้ แบบน้ำหนักเปรียบเทียบกับขนาด โดยมีวิธีการคิด 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการคิดน้ำหนักของสินค้าจากอเมริกาและอังกฤษ ถึงประเทศไทย

ขั้นตอนที่1.1 หาน้ำหนักของสินค้าโดยเปรียบเทียบ ตามน้ำหนักจริงของสินค้า และน้ำหนักปริมาตรของสินค้า

น้ำหนักจริงของสินค้าทำการคิดโดยทำการชั่งน้ำหนักของสินค้าหน่วยเป็นกิโลกรัม

น้ำหนักปริมาตรของสินค้าทำการคิดโดยทำการวัดขนาดของสินค้าโดยใช้สูตร   กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม   เช่นกล่องของสินค้า   กว้าง 20 นิ้ว, ยาว 5 นิ้ว, สูง 12 นิ้ว

เช่น กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว => 20 x 5 x 12 = 1200 ลูกบาศก์นิ้ว

กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว หาร 366 =>  1200/366 = 3.27 กิโลกรัม

ขั้นตอนที่ 1.2 ทำการเปรียบเทียบน้ำหนักจริง และน้ำหนักปริมาตรหน่วยเป็นกิโลกรัม โดยทางร้านจะใช้ค่าที่มากในการคิดค่าขนส่ง   เช่น

  1. น้ำหนักจริง 1 กิโลกรัม และน้ำหนักปริมาตร 2 กิโลกรัม  ทางร้านจะใช้ 2 กิโลกรัมในการคิดค่าขนส่ง
  2. น้ำหนักจริง 1.5 กิโลกรัม และน้ำหนักปริมาตร 1 กิโลกรัม  ทางร้านจะใช้ 1.5 กิโลกรัมในการคิดค่าขนส่ง

ขั้นตอนที่ 1.3 ทำการปัดเศษ  หากน้ำหนักที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.2 มีเศษกิโลกรัมดังต่อไปนี้

  1. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมต่ำกว่า 0.5 กิโลกรัม  จะทำการปัดเป็น 0.5 กิโลกรัม   เช่นน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม  ทางร้านจะคิดที่ 1.5 กิโลกรัม
  2. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม  จะทำการคิดที่ 0.5 กิโลกรัม
  3. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมมากกว่า 0.5 กิโลกรัม  จะทำการปัดเป็นจำนวนเต็มกิโลกรัม  เช่นน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัม  ทางร้านจะคิดที่ 2 กิโลกรัม

สำหรับการคิดค่าขนส่งทางแอร์คาร์โก้ แบบน้ำหนักอย่างเดียว ไม่คิดปริมาตร

การคิดค่าขนส่งแบบนี้ สามารถใช้น้ำหนักจริง ชั่งเป็นหน่วยกิโลกรัม มาคิดได้เลยค่ะ โดยมีการปัดเศษ ดังนี้

  1. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมต่ำกว่า 0.5 กิโลกรัม จะทำการปัดเป็น 0.5 กิโลกรัม เช่นน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม ทางร้านจะคิดที่ 1.5 กิโลกรัม
  2. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม จะทำการคิดที่ 0.5 กิโลกรัม
  3. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมมากกว่า 0.5 กิโลกรัม จะทำการปัดเป็นจำนวนเต็มกิโลกรัม เช่นน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัม ทางร้านจะคิดที่ 2 กิโลกรัม


ขั้นตอนที่ 2 วิธีการคิดจำนวนเงินค่าขนส่งจากอเมริกาและอังกฤษ ถึงประเทศไทย

วิธีการคิดจำนวนเงินค่าขนส่ง

แอร์คาร์โก้อเมริกา และ อังกฤษ

1. แอร์ธรรมดา USA,UK

1.1.1 แอร์คาร์โก้ USA แบบ คิดน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน กิโลละ 790 บาท และ

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 5 กิโลกรัม

– ปริมาตรที่คิดได้จากสูตร กว้างนิ้ว * ยาวนิ้ว * สูงนิ้ว / 366 ได้เท่ากับ 8 กิโลกรัม

เพราะฉะนั้นค่าขนส่ง จะคิดที่ 8 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 8 kg * 790 = 6320 บาท

1.1.2 แอร์คาร์โก้ UK แบบ คิดน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน กิโลละ 890 บาท และ

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 5 กิโลกรัม

– ปริมาตรที่คิดได้จากสูตร กว้างนิ้ว * ยาวนิ้ว * สูงนิ้ว / 366 ได้เท่ากับ 8 กิโลกรัม

เพราะฉะนั้นค่าขนส่ง จะคิดที่ 8 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 8 kg * 890 = 7120 บาท

1.2.1 แอร์คาร์โก้ USA แบบ คิดน้ำหนักอย่างเดียว กิโลละ 890 บาท

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 5 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 5 kg * 890 = 4450 บาท

1.2.2 แอร์คาร์โก้ UK แบบ คิดน้ำหนักอย่างเดียว กิโลละ 990 บาท

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 5 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 5 kg * 990 = 4950 บาท

2. ส่งด่วนแบบ AIRX

2.1 แอร์คาร์โก้แบบAIRX USA,UK ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน กิโลละ 1050 บาท

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 3 กิโลกรัม

– ปริมาตรที่คิดได้จากสูตร กว้างนิ้ว * ยาวนิ้ว * สูงนิ้ว / 366 ได้เท่ากับ 5 กิโลกรัม

เพราะฉะนั้นค่าขนส่ง จะคิดที่ 5 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 5 kg * 1050 = 5250 บาท

2.2 แอร์คาร์โก้แบบAIRX USA,UK แบบ คิดน้ำหนักอย่างเดียว กิโลละ 1090 บาท

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 5 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 5 kg * 1090 = 5450 บาท

การรับประกันสินค้า

• สำหรับขนส่งแบบแอร์คาร์โก้ ทางเรามีการรับประกันสินค้าสูญหายให้ไม่เกิน 1500 บาทต่อรอบสินค้า
ทางเราไม่ได้คิดค่าขนส่งมาไทยตามมูลค่าของสินค้า เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสินค้าจะราคาแพงกว่า 1500 บาท
ทางเราก็สามารถชดเชยได้ไม่เกินตามที่แจ้งไป

• การเคลียร์ภาษีเป็นการเคลียร์ภาษีแบบรวม โดยปกติทางเราจะช่วยลูกค้าเคลียร์ภาษี และ ค่าขนส่งมาไทยก็จะรวมภาษีแล้ว แต่ถ้าในกรณีที่โดนเก็บภาษีเพิ่ม ทางเราก็จะต้องขอหารเฉลี่ยในรอบนั้นแล้วเก็บลูกค้าเพิ่มค่ะ

• การรับประกันสินค้าสูญหาย จะต้องเกิดจากเมื่อทางเราได้รับของเข้าโกดังอเมริกา อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถนำสินค้าส่งกลับมาให้ลูกค้าที่ไทยได้

• ทางเราไม่มีการรับประกันสินค้าเสียหาย ซึ่งโดยปกติทางเราได้ทำการแพ็คของและขนส่งอย่างระมัดระวังที่สุด
ถ้าสินค้าเป็นสินค้าประเภทแตกหักง่าย ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อ

สินค้าต้องห้ามขนส่งโดยเด็ดขาด

– ไม่รับขนส่ง มือถือ tablet notebook วิตามิน อาหารเสริม หมวกกันน็อค

– พวกอาวุธ , อุปกรณ์ที่ป็นส่วนประกอบของอาวุธ , ยา , ยาเสพติด , sex toy ,พันธุ์พืช , ต้นไม้ , สัตว์ , บุหรี่ , เหล้า และสิ่งผิดกฎหมาย หากลูกค้าท่านใดฝ่าฝืน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการโดนยึดและเสียค่าปรับค่ะ

– ถ้าเป็นพวกน้ำหอม ยาทาเล็บสั่งได้ค่ะ แต่ถ้าสั่งปริมาณมากๆ รบกวนแจ้งทางเราก่อนนะค่ะ

Last updated by at .