วิธีคิดค่าขนส่งรับหิ้วของจากญี่ปุ่น

Japan แอร์คาร์โก้ญี่ปุ่น
กิโลละ 1090 บาท (>10 กิโลขึ้นไป กิโลละ 1050 บาท)

การขนส่งจากญี่ปุ่นมาไทย

1. ค่าขนส่งคิดจากน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน

– กิโลละ 1090 บาท ( ขั้นต่ำ 1 กิโลค่ะ )

– ถ้า 10 กิโลขึ้นไป กิโลละ 1050 บาท (ค่าขนส่งต่อรอบ)

– ค่าขนส่งคิดจาก น้ำหนักหรือปริมาตรสินค้า(กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

– สินค้าต้องขนาดไม่เกิน 24*12*12 นิ้ว

– ระยะเวลาในการขนส่งมาไทย ประมาณ 14 วัน นับจากที่ปิดรอบ

– ปิดรอบวันพฤหัส 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง (ปิดรอบ คือ วันที่เคลียร์ของที่ไปถึงที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อนำกลับมาไทย ไม่เกี่ยวกับวันสั่งสินค้านะค่ะ ทางเราเพิ่งเปิดรับออเดอร์ญี่ปุ่นทำให้ช่วงแรกๆออเดอร์ยังน้อยอยู่ ถ้าออเดอร์มากขึ้นจะทำให้สามารถปิดรอบทุกสัปดาห์ได้)

– ค่าขนส่ง ที่มีเศษ .1 และ .6 kg ทางเราจะไม่ปัดขึ้น (สำหรับค่าขนส่งที่เกิน 1 kg ขึ้นไปนะค่ะ)

– ราคานี้รวมบริการรีแพ็คให้แล้ว สามารถคิดค่าขนส่งรวมกันได้ สำหรับสินค้าที่ถึงไทยและทำการรับสินค้าพร้อมกัน

– สินค้าทุกชนิดคิดราคาเหมือนกันหมด

– สินค้าที่แตก เสียหายง่าย หรือ กล่องสินค้าไม่แข็งแรง สินค้าอาจจะเสียหายหรือ กล่องสินค้าบุบได้ ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงการสั่งค่ะ

สินค้าต้องห้ามขนส่งโดยเด็ดขาด

– มือถือ tablet notebook

– พวกอาวุธ , อุปกรณ์ที่ป็นส่วนประกอบของอาวุธ , ยา , ยาเสพติด , sex toy ,พันธุ์พืช , ต้นไม้ , สัตว์ , บุหรี่ , เหล้า , วัตถุไวไฟ และสิ่งผิดกฎหมาย หากลูกค้าท่านใดฝ่าฝืน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการโดนยึดและเสียค่าปรับค่ะ

– ถ้าเป็นพวกน้ำหอม ยาทาเล็บสั่งได้ค่ะ แต่ถ้าสั่งปริมาณมากๆ รบกวนแจ้งทางเราก่อนนะค่ะ


วิธีการคิดค่าขนส่งทางเครื่องบินสำหรับของหิ้ว และสินค้า Pre Order จากญี่ปุ่น ถึงประเทศไทย

สำหรับการคิดค่าขนส่งทางแอร์คาร์โก้ แบบน้ำหนักเปรียบเทียบกับขนาด โดยมีวิธีการคิด 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการคิดน้ำหนักของสินค้าจากญี่ปุ่น ถึงประเทศไทย

ขั้นตอนที่1.1 หาน้ำหนักของสินค้าโดยเปรียบเทียบ ตามน้ำหนักจริงของสินค้า และน้ำหนักปริมาตรของสินค้า

น้ำหนักจริงของสินค้าทำการคิดโดยทำการชั่งน้ำหนักของสินค้าหน่วยเป็นกิโลกรัม

น้ำหนักปริมาตรของสินค้าทำการคิดโดยทำการวัดขนาดของสินค้าโดยใช้สูตร กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว / 366 = น้ำหนักปริมาตรเป็นกิโลกรัม เช่นกล่องของสินค้า กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 5 นิ้ว, สูง 12 นิ้ว

เช่น กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว => 10 x 5 x 12 = 600 ลูกบาศก์นิ้ว

กว้างนิ้ว x ยาวนิ้ว x สูงนิ้ว หาร 366 => 600/366 = 1.63 กิโลกรัม

ขั้นตอนที่ 1.2 ทำการเปรียบเทียบน้ำหนักจริง และน้ำหนักปริมาตรหน่วยเป็นกิโลกรัม โดยทางร้านจะใช้ค่าที่มากในการคิดค่าขนส่ง เช่น

  1. น้ำหนักจริง 1 กิโลกรัม และน้ำหนักปริมาตร 2 กิโลกรัม ทางร้านจะใช้ 2 กิโลกรัมในการคิดค่าขนส่ง
  2. น้ำหนักจริง 1.5 กิโลกรัม และน้ำหนักปริมาตร 1 กิโลกรัม ทางร้านจะใช้ 1.5 กิโลกรัมในการคิดค่าขนส่ง

ขั้นตอนที่ 1.3 ทำการปัดเศษ หากน้ำหนักที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.2 มีเศษกิโลกรัมดังต่อไปนี้

  1. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมต่ำกว่า 0.5 กิโลกรัม จะทำการปัดเป็น 0.5 กิโลกรัม เช่นน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม ทางร้านจะคิดที่ 1.5 กิโลกรัม
  2. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม จะทำการคิดที่ 0.5 กิโลกรัม
  3. ถ้าน้ำหนักมีเศษของกิโลกรัมมากกว่า 0.5 กิโลกรัม จะทำการปัดเป็นจำนวนเต็มกิโลกรัม เช่นน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัม ทางร้านจะคิดที่ 2 กิโลกรัม


ขั้นตอนที่ 2 วิธีการคิดจำนวนเงินค่าขนส่งจากญี่ปุ่น ถึงประเทศไทย

วิธีการคิดจำนวนเงินค่าขนส่ง

แอร์คาร์โก้

• แอร์คาร์โก้ญี่ปุ่น แบบ คิดน้ำหนักและขนาดเปรียบเทียบกัน กิโลละ 1090 บาท

ตัวอย่างเช่น

– น้ำหนักจริงของสินค้า 5 กิโลกรัม

– ปริมาตรที่คิดได้จากสูตร กว้างนิ้ว * ยาวนิ้ว * สูงนิ้ว / 366 ได้เท่ากับ 8 กิโลกรัม

เพราะฉะนั้นค่าขนส่ง จะคิดที่ 8 กิโลกรัม

ค่าขนส่งคำนวนได้ดังนี้ 8 kg * 1090 = 8720 บาท

การรับประกันสินค้า

• สำหรับขนส่งแบบแอร์คาร์โก้ ทางเรามีการรับประกันสินค้าสูญหายให้ไม่เกิน 1500 บาทต่อรอบสินค้า
ทางเราไม่ได้คิดค่าขนส่งมาไทยตามมูลค่าของสินค้า เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสินค้าจะราคาแพงกว่า 1500 บาท
ทางเราก็สามารถชดเชยได้ไม่เกินตามที่แจ้งไป

• การเคลียร์ภาษีเป็นการเคลียร์ภาษีแบบรวม โดยปกติทางเราจะช่วยลูกค้าเคลียร์ภาษี และ ค่าขนส่งมาไทยก็จะรวมภาษีแล้ว แต่ถ้าในกรณีที่โดนเก็บภาษีเพิ่ม ทางเราก็จะต้องขอหารเฉลี่ยในรอบนั้นแล้วเก็บลูกค้าเพิ่มค่ะ

• การรับประกันสินค้าสูญหาย จะต้องเกิดจากเมื่อทางเราได้รับของเข้าโกดังอเมริกา อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถนำสินค้าส่งกลับมาให้ลูกค้าที่ไทยได้

• ทางเราไม่มีการรับประกันสินค้าเสียหาย ซึ่งโดยปกติทางเราได้ทำการแพ็คของและขนส่งอย่างระมัดระวังที่สุด
ถ้าสินค้าเป็นสินค้าประเภทแตกหักง่าย ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อ

Last updated by at .